5 (100%) 1 vote

Choroby układu mięśniowego

W skład chorób układu mięśniowego wchodzi cały wachlarz różnego rodzaju zaburzeń, które choroby miesnidotyczą tylko samych mięśni lub połączeń pomiędzy mięśniami, a komórkami nerwowymi. Dotychczasowe badania naukowe pokazały, że kluczowym dla tworzenia połączeń pomiędzy mięśniami, a komórkami nerwowymi jest białko Dok-7. Jedna z chorób nerwowo-mięśniowych – miastemia jest powodowana przez defkt w genie kodującym białko Dok-7. Ta mutacja powoduje, że powstaje nieprawidłowa forma białka Dok-7, która blokuje powstawanie prawidłowych połączeń pomiędzy mięśniami, a komórkami nerwowymi. W konsekwencji tego pacjenci powoli tracą władzę w mięśniach, po jakimś czasie muszą korzystać z wózka inwalidzkiego, a ostatecznie mają problemy z oddychaniem. Niekiedy, gdy postać choroby jest ostra, mięśnie sercowe są tak słabe, że choroba kończy się śmiercią. Podobnie jest u myszy, u których defekt białka Dok-7 prowadzi do utraty wagi oraz do śmierci w młodym wieku.

Dzięki prowadzonym badaniom, skierowanym na choroby związane z mięśniami grupa naukowców z Uniwersytetu w Tokio dokonała pewnego przełomu. Uzyskali oni obiecujące wyniki badań przeprowadzonych na myszach – ulepszyli oni zdolności poruszania się i żywotność myszy, które chorowały na dwie różne choroby układu mięśniowego. Wyniki tych badań dają nadzieję na to, że pewnego dnia podobna terapia będzie stosowana u ludzi chorych na zaburzenia mięśni jak np. ALS – stwardnienie zanikowe boczne, które prowadzą ostatecznie do śmierci chorego i aktualnie są nieuleczalne.

Kategorie: Inne