5 (100%) 1 vote

Komórki macierzyste mogą być odpowiedzią na defekty i choroby pęcherza

Naukowcy z Davis Institute for Regenerative Cures z Kalifornii dokonali przełomowego odkrycia, komórki macierzystektóre zostało opublikowane w czasopiśmie Stem Cells Translational Medicine. Odkrycie to jest znaczące, gdyż otwiera ono drogę do regeneracyjnego zastępowania tkanki pęcherza u pacjentów, których pęcherz jest zbyt mały lub nie funkcjonuje prawidłowo jak np. dzieci z rozszczepem kręgosłupa czy ludzi dorosłych z nowotworami pęcherza moczowego. Celem jest regeneracja tkanek w laboratorium wykorzystując komórki macierzyste i transplantację ich w celu powiększenia lub zastąpienia nieprawidłowo funkcjonującego pęcherza.

Naukowcy z Instytutu Davisa w swoim kluczowym eksperymencie wykorzystali dwa rodzaje komórek macierzystych: indukowane pluripotentne komórki macierzyste uzyskane z komórek skóry oraz komórki pobrane z krwi pępowinowej, które zostały genetycznie reprogramowane do stadium embrionalnych komórek macierzystych. badacze uważają jednocześnie, że najlepszym źródłem dla komórek macierzystych stosowanych w celach regeneracyjnych są komórki pacjenta np. komórki skóry, gdyż zmniejsza to ryzyko odrzucenia przeszczepu. W swoich badaniach naukowcy opracowali protokół do produkcji komórek pęcherza z indukowanych komórek macierzystych. Ich procedura jest wydajna i co ważniejsze komórki proliferują przez długi okres czasu – co jest elementem krytycznym, we wszystkich aplikacyjnych metodach wykorzystania inżynieryjnego tkanek.

Początkowo ta grupa badawcza wykorzystała embrionalne komórki macierzyste uzyskane z National Institutes of Health, gdzie znajduje się bank ludzkich komórek macierzystych. Komórki te mogą różnicować we wszystkie typy komórek organizmu i zespół otrzymał z nich komórki pęcherza. Następnie użyto ten sam protokół do uzyskania komórek pęcherza z indukowanych komórek macierzystych pochodzących ze skóry oraz z krwi pępowinowej. Otrzymane komórki charakteryzowały się ekspresją bardzo unikatowego dla komórek pęcherza białka – uroplakiną, która chroni pęcherz przed toksynami zawartymi w moczu.

Naukowcy opracowali system hodowli tych komórek w którym mogą się one rozwijać, proliferować, różnicować oraz produkować białka specyficzne dla komórek pęcherza niezależnie od sygnałów pochodzących od innych komórek organizmu ( w tym systemie ich nie ma). Grupa ta planuje również ulepszyć metodę hodowli tych komórek, co pozwoli na bezpieczne wykorzystanie ich w leczeniu pacjentów. W przyszłości tkanki uzyskane z tak powstałych komórek będą mogły być wykorzystywane do zastępowania chorych np. w nowotworach pęcherza czy w przypadku dzieci z rozszczepem kręgosłupa u których stwierdza się występowanie neurogennego pęcherza moczowego (niezdolnego do przechowywania moczu).