5 (100%) 2 votes

Komórki Macierzyste Z Kropli Krwi cz.2

Dzisiaj przedstawiamy dalszą część artykułu dotyczącego nowego sposobu uzyskiwania komórek komórki macierzystemacierzystych, który może znacząco wpłynąć na rozwój nowych terapii medycznych. Przypominamy, że jednym ze sposobów otrzymywania komórek macierzystych od dorosłych organizmów jest wykorzystanie dojrzałych komórek i ich odpowiednie traktowanie (np. poprzez wprowadzanie lub wyciszanie odpowiednich genów) w celu otrzymania indukowanych komórek macierzystych. Jeden ze sposobów pozyskiwania komórek, mało inwazyjnym, jest pobieranie krwi od pacjenta. Początkowo otrzymywanie komórek macierzystych z pobranej krwi było znacznie utrudnione, gdyż wymagało bardzo dużych ilości pobranego materiału.

Otrzymanie indukowanych komórek macierzystych nie jest nowością, jednak dopiero niedawno naukowcy opracowali metodę otrzymywania ich wykorzystując niewielkie ilości materiału – niewielkiej ilości krwi. Pokazali oni, że próbka krwi pobrana z ukłucia w palec wystarcza do przeprowadzenia komórek dojrzałych w komórki macierzyste i to bez wykorzystywania transgenów – jest to obecnie najbardziej wydajna metoda otrzymania indukowanych komórek macierzystych, ale tez obarczona największym ryzykiem rozwoju nowotworów.

Ta grupa naukowców wykorzystała jednak inna metodę – reprogramowanie komórek Jednak odkrycie to może również doprowadzić do zwiększenia liczby dawców komórek, gdyż tak niewielka ilość potrzebnej krwi umożliwia pobranie jej nawet w domu przy pomocy odpowiedniego zestawu DIY (z ang. zrób to sam) do pobierania próbek krwi. Próbki te następnie dostarczane w odpowiednie miejsca – banki komórek mogłyby być dostarczane przez kurierów. W bankach próbki byłyby badane, indukowane oraz używane w wielu aplikacjach np. badanie chorób oraz screening leków (poszukiwanie).

Grupa ta pokazała, że otrzymywanie próbki w postaci kropli krwi mogłyby być wykorzystywane nie tylko do reprogramowania, ale również między innymi do sekwencjonowania DNA. Grupa ta posiada również sukces na swoim koncie – doprowadzenie do różnicowania reprogramowanych komórek i otrzymanie funkcjonalnych komórek serca. Ta grupa badawcza ma nadzieje, że uzyskane przez nich wyniki doprowadza do rozwoju na duża skalę banków z indukowanymi komórkami macierzystymi, które stworzą duży potencjał do rozwoju medycyny terapeutycznej.