5 (100%) 1 vote

Pierwszy test diagnostyczny dla depresji u dorosłych

Naukowcy Northwestern Medicine® wynaleźli pierwszy test diagnostyczny na depresję u osób depresjadorosłych. Jest to przełomowe odkrycie pozwalające na naukową diagnozę tej choroby. Test ten identyfikuje depresję poprzez pomiar poziomu dziewięciu markerów RNA we krwi. Cząsteczki RNA są przekaźnikami informacji, które pozwalają organizmowi na odczytanie kodu DNA i przekształcenie go na sekwencje białkowe.

Test ten pozwala również przewidzieć, któremu pacjentowi kognitywna terapia behawioralna będzie przynosiła korzyści. Pozwoli to na przeprowadzanie bardziej efektywnej, indywidualnej terapii dla pacjentów chorych na depresję.
Dzięki temu testowi można również zaobserwować zmiany w zawartości markerów we krwi w trakcie terapii. Tego typu test biologiczny może być potwierdzeniem dla sukcesu przeprowadzanego leczenia. Dożyliśmy czasów, kiedy test na chorobę psychiczną zaczyna być tak jednoznaczny i łatwy jak pomiar ciśnienia krwi czy zawartości cukru we krwi. Wcześniej ta sama grupa naukowców odkryła podobny test, który może być stosowany u młodzieży. Większość markerów wybranych dla osób dorosłych różni się jednak od tych dla ludzi młodych.

Poszukiwania biologicznego testu diagnostycznego dla depresji trwają od wielu lat. Aktualna metoda bazowała na subiektywnych odczuciach i niespecyficznych symptomach, takich jak obniżony humor, zmęczenie i zmiany w apetycie. Objawy te mogą być wynikiem wielu różnych psychicznych jak i fizycznych zaburzeń. Diagnoza bazuje również na opisie pacjenta. To może być mylne, gdyż osoby z depresją często nie potrafią dokładnie opisać symptomów swojej choroby.
Nowy sposób diagnostyczny pozwoli psychiatrom po raz pierwszy na zastosowanie jednoznacznego testu laboratoryjnego w celu rozpoznaniu choroby i pozwoli na wprowadzenie metody leczenia najbardziej odpowiadającej dla danego pacjenta.

W czasie badań, w których wykorzystywano test przebadano 32 pacjentów w wieku 21-79 lat. Pacjenci zostali zdiagnozowani, jako posiadający depresję. Dodatkowo, jako grupę kontrolną w badaniu wzięło udział 32 zdrowych psychicznie pacjentów w tym samym przedziale wiekowym. Niektórzy z badanych zażywali antydepresanty, ale objawy depresji były u nich wciąż zauważane. Ci sami partycypanci uczestniczyli jednocześnie w badaniu porównującym efektywność terapii kognitywnej przeprowadzanej twarzą w twarz lub telefonicznie.

Przed tym badaniem naukowcy znaleźli dziewięć markerów RNA, których poziom był różny u pacjentów z depresją i tych w grupie kontrolnej. Po 18 tygodniach terapii (twarzą w twarz oraz przez telefon), zaobserwowano zmiany w poziomie markerów u pacjentów, u których terapia działała i którzy zostali wyleczeni z depresji w stosunku do tych wciąż chorych. Jest to pierwszy taki wymierny wynik pokazujący efektywność terapii kognitywnej, dodatkowo w trakcie tych badań udało się zidentyfikować markery, których poziom nie tylko różny jest u osób z depresją i zdrowych, ale również ulega zmianom w wyniku powodzenia terapii.

Kategorie: Inne