5 (100%) 1 vote

Rozpoznanie osoby, u której nastąpiło zatrzymanie krążenia

Zatrzymanie krążenia, czyli brak skutecznej czynności serca, prowadzi w krótkim zatrzymanie krążeniaczasie do ustania pracy innych narządów i układów. Kilka sekund po zatrzymaniu krążenia chory traci przytomność, po upływie następnych kilkunastu sekund przestaje oddychać, a po kilkudziesięciu sekundach ustają wszelkie ruchy.
Ofiarę zatrzymania krążenia można zatem rozpoznać na podstawie:

  • utraty świadomości: chory jest nieprzytomny i nie reaguje na bodźce (głos, ból),
  • niewyczuwalnego oddechu: klatka piersiowa nie unosi się i nie opada, nie słychać szmerów oddechowych i nie wyczuwa się powiewu powietrza po zbliżeniu policzka do nosa i ust ofiary,
  • braku ruchów: chory nie porusza się, jedynie przez kilkadziesiąt sekund po zatrzymaniu krążenia występują czasem nieskuteczne, odruchowe próby oddychania, czyli oddech agonalny.

Osoby odpowiednio wyszkolone mogą potwierdzić rozpoznanie zatrzymania krążenia po zbadaniu tętna. Badanie to dla osób niewykwalifikowanych jest jednak trudne, dość czasochłonne i może prowadzić do błędnych wniosków. Ratownicy i pracownicy opieki medycznej badają tętno u osób dorosłych na tętnicy szyjnej, a u dzieci na tętnicy ramiennej lub udowej.

Rozpoznanie zatrzymania krążenia oznacza, że w organizmie chorego rozpoczęły się zmiany nieodwracalnie prowadzące do zgonu. Należy natychmiast powiadomić pogotowie i przystąpić do wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR). Nieudzielenie pomocy choremu z zatrzymaniem krążenia bardzo znacznie zmniejsza jego szanse przeżycia, a w wielu przypadkach po prostu skazuje go na śmierć.


Dodaj komentarz