5 (100%) 1 vote

Superbakterie ewoluują i atakują

Bakteryjne choroby stają się coraz bardziej niebezpieczne i trudne do wyleczenia. superbakteriaMożna to potwierdzić odwołując się do najnowszych odkryć w Rosji, gdzie znaleziono szczepy gruźlicy (z ang. tuberculosis –TB), które oprócz mutacji nadającej im oporność na antybiotyki niosą również mutację, która pozwala im na efektywniejsze rozprzestrzenianie się w środowisku. Gruźlica jest chorobą powodowaną przez bakterie Mycobacterium tuberculosis, która rozprzestrzeniła się na terenie Rosji i innych dawnych państw post- sowieckich we wczesnych latach 90-tych, po upadku zarówno Państwa Sowieckiego jak i tamtejszego systemu zdrowia. Niedokładne i przerywane leczenie pacjentów antybiotykami doprowadziło do rozprzestrzeniania się oporności wśród bakterii na tamtym terenie. Jednak ostatnie badania pokazują, że te organizacyjne nieprawidłowości niekoniecznie są jedynym wytłumaczeniem dla rozprzestrzenienia się oporności na TB w tym regionie, a ważną rolę odgrywają również czynniki biologiczne.

Częścią wieloletnich badań nad opornością na TB na terenie Samary – regionie Rosji oddalonym około 1,000 km na południowy – wschód od Moskwy- było zebranie przez badaczy izolatów od 2,348 pacjentów i zsekwencjonowanie genomów 1,000 z nich (poznanie ich całkowitej sekwencji DNA). To pozwoliło grupie badawczej na identyfikację wcześniej nieznanej mutacji kompensacyjnej związanej z opornością na antybiotyki, ułatwiającej rozprzestrzenianie się tych bakterii.
Około połowa izolatów bakteryjnych posiadała wielooporność na antybiotyki, co oznacza, że były one nieczułe na dwa z popularnych antybiotyków pierwszej linii, które leczą większość infekcji TB, natomiast 16% izolatów, niosło mutację, która powodowała oporność na tzw. leki drugiej linii. Tego typu infekcje są dużo trudniejsze w leczeniu i bardziej kosztowne, a pacjenci, którzy otrzymują niewłaściwe leki zwiększają prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się TB.
Epidemiologista z WHO, Christopher Dye mówi: ”Pomimo, że znamy historię oporności szczepów gruźliczych na terenie Rosji nowe odkrycia są dla nas szokujące”, dodaje również: ”są naprawdę przerażające”.

Antybiotyki są substancjami blokującymi podstawowe funkcje bakterii takie jak synteza białek budujących ścianę komórkową. Mutacje w genach odpowiedzialnych za te funkcje bakterii zakłócane przez antybiotyki prowadzą do powstania na nie oporności, jednak mutacje te wpływają również na zwolnienie tempa wzrostu bakterii i ograniczenie ich rozprzestrzeniania. Jednak doświadczenia laboratoryjne dowodzą, że u bakterii może dochodzić do mutacji kompensacyjnych, które przywracają tym bakteriom zdolność do szybkich podziałów. Zespół badawczy Drobniewskiego znalazł tego typu mutacje w ponad 400 badanych izolatach, które były oporne na pierwsza linie antybiotyków –min. rifampicynę. Autorzy sugerują, że tego typu mutacje mogą zatuszować efekt spowolnienia podziałów bakteryjnych spowodowany powstawaniem nowych oporności.

Jednak pomimo tych nieciekawych informacji, rozprzestrzenianie się opornych bakterii gruźliczych może zostać zatrzymane. Jak mówi Dye:” Mogę się założyć, że lokalna kontrola i właściwe identyfikowanie szczepów powodujących chorobę u konkretnych pacjentów i leczenie tych pacjentów najefektywniejszymi w danym przypadku lekami może spowodować znaczny spadek przypadków oporności na antybiotyki wśród szczepów TB” oraz dodaje: „Właśnie taką walkę, z opornymi szczepami, mogliśmy zaobserwować w Estonii, Hong Kongu czy w USA. Wątpię czy w Rosji może być inaczej.”
Jednak, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się opornych szczepów nie tylko w Rosji lecz na całym świecie potrzebna jest świadomość społeczna. Niestety nie jest ona powszechna i brak zrozumienia problemu jest zauważalny również w naszym Kraju. Kolejny artykuł zostanie poświęcony antybiotykom i ich prawidłowemu stosowaniu – aby każdy mógł przyczynić się do ograniczenia antybiotykoodporności wśród bakterii.

Kategorie: Bakterie