5 (100%) 1 vote

Szczepionki nie szkodzą

Ostatnio przeprowadzona analiza zbieranych w publikacjach danych pokazała, że efekty uboczne szczepionki nie szkodząszczepionek podawanych dzieciom występują niezwykle rzadko. Co więcej do tych skutków ubocznych, co zaskoczy zapewne niektórych przeciwników szczepień, nie należą: autyzm, alergie pokarmowe czy nowotwory. Przeprowadzone badania zostały opublikowane w czasopiśmie Pediatrics.

Pomimo wielkich zasług szczepionek dla naszego zdrowia w ostatnim czasie oraz poważnych dowodów na ich bezpieczeństwo, wciąż pozostaje wielu niezdecydowanych i powstają całe ruchy ich przeciwników. Niestety uchylanie się od szczepień prowadzi do powrotu niektórych chorób, których rozpowszechnienie było dotychczas ograniczone szczepieniami. Do tych chorób należą między innymi odra czy krztusiec.

Ze względu na zarzuty, kierowane pod adresem szczepionek, naukowcy postanowili podsumować i przeanalizować wiele przeprowadzonych dotychczas badań, by uzyskać przegląd faktycznych skutków ubocznych szczepień. Tego typu przegląd pozwala na podsumowanie dużej liczby dowodów naukowych i wyciągnięcie wniosków opartych na dowodach. Abu uzyskać wiarygodne wyniki naukowcy na początku odnaleźli wszystkie opublikowane i nieopublikowane wyniki, jednocześnie wybierając te najbardziej wiarygodne, które interpretują otrzymane wyniki w sposób najbardziej obiektywny. Badania te były oparte głównie na raporcie z 2011 roku stworzonym przez Intytut Medycyny w USA, który zawierał dane o kilku szczepionkach jak na HPV typ A, na H. influenz typu B (Hib), polio i rotavirusy. Raport ten zawierał kilka zidentyfikowanych skutków ubocznych powodowanych przez te szczepionki, ale również problemy zdrowotne z nimi związane.

Autorzy artykułu znaleźli 20478 źródeł na ten temat, ale do swojej analizy wybrali tylko 67 najbardziej wiarygodnych i tylko te, które posiadały grupę kontrolną. Inne badania zostały odrzucone ze względu na słabą, jakość dowodową. Naukowcy odkryli powiązania niektórych skutków ubocznych ze szczepionkami, ale niektóre z nich okazały się żadnych nie wywoływać np. szczepionka na HPV typu B. Wcześniej wspomniana szczepionka Hib powiązana została z pewnym dyskomfortem wywołanym zaczerwienieniem w miejscu podania szczepionki, jednak jej działanie nie wiąże się z żadnymi innymi powikłaniami, które mogłyby wymagać np. hospitalizacji. Naukowcy odkryli również umiarkowane powiązanie pomiędzy szczepionką na HPV typu A, MMR (Odra-świnka-różyczka z ang. Measles-Mumps-Rubella) z zasinieniem na skórze spowodowanym przez przesiąk z naczyń krwionośnych.

Odnaleziono również kilka dowodów, które sugerują, że dwie ze szczepionek na rotawirusy RotaTeq oraz Rotarix są związane z pewnymi zaburzeniami zachodzącymi w jelicie. Jednak zajście tego typu skutków obserwowano rzadko: 1,5 na 100, 000 przypadków z użyciem RotaTeq oraz 5 przypadków na 100,000 jeśli chodzi o Rotarix. Badacze zaobserwowali również powiązanie szczepionki MMR i szczepionki na grypę TIV z gorączkami i drgawkami, jednak otrzymane analizy zdecydowanie zaprzeczają, aby MMR wywoływała u dzieci autyzm. Naukowcy nie znaleźli również powiązania szczepionki na polio z alergiami pokarmowymi, a także żadna ze szczepionek nie była powiązana z przypadkami białaczki czy śmierci. Badania te, choć bardzo rzetelne, nie przekonają zapewne dotychczasowych przeciwników szczepień, co do ich słuszności. Pokazują jednak realne wyniki oparte na rzeczywistych przypadkach i powinny chociaż dać do myślenia i zmusić do zgłębienia tematyki szczepień i opierania się w swoich sądach na rzetelnych, naukowych źródłach.

Kategorie: Szczepionki